Cursusagenda

 

Cursus/Datum Punten (PO) Kosten   

Vr 31 Maart 13:00

Intervisie Psychiatrische Patienten Piket Assen 4 PO € 100,00  Inschrijven

 

Datum 31 maart 2023, 13.00-17.15 uur
Punten 4 punten PO juridisch
Gespreksleider Mr. K.J. Meijer
Kosten € 100,00 inclusief cursusmateriaal, lunch in de foyer
Locatie City Hotel de Jonge te Assen

 

Intervisie Psychiatrische Patienten Piket Assen 

 

Eigen inbreng:

Tijdens de bijeenkomst wordt van iedere deelnemer eigen inbreng verwacht in de vorm van een casus met dilemma. Wij verzoeken u vriendelijk deze casus 1 week voor aanvang van de intervisiebijeenkomst per e-mail bij ons in te dienen.

 

Inschrijven

U kunt zich hieronder inschrijven voor de intervisiebijeenkomst op 31 maart 2023. De officiële bevestiging ontvangt u binnen 5 werkdagen. Onvangt u de officiële bevestiging niet binnen 5 werkdagen dan verzoek ik u per email contact met ons op te nemen.


Naam
Voorletters
Titel (dhr/mw)
Kantoor
Postadres
Postcode & Plaats
Telefoonnr
Emailadres
Opmerkingen
 

 

 

Vr 14 April 13:00

Intervisie Psychiatrische Patienten Piket te Groningen 4 PO € 100,00  Inschrijven

 

Datum 14 april 2023, 13.00-17.15 uur
Punten 4 punten PO juridisch
Gespreksleider Mr. K.J. Meijer
Kosten € 100,00 inclusief cursusmateriaal, lunch in de foyer
Locatie Best Western Hotel Plaza, Laan Corpus den Hoorn 300, 9728 JT Groningen

 

Intervisie Psychiatrische Patienten Piket Groningen 

 

Eigen inbreng:

Tijdens de bijeenkomst wordt van iedere deelnemer eigen inbreng verwacht in de vorm van een casus met dilemma. Wij verzoeken u vriendelijk deze casus 1 week voor aanvang van de intervisiebijeenkomst per e-mail bij ons in te dienen.

 

Inschrijven

U kunt zich hieronder inschrijven voor de intervisiebijeenkomst op 14 april 2023. De officiële bevestiging ontvangt u binnen 5 werkdagen. Onvangt u de officiële bevestiging niet binnen 5 werkdagen dan verzoek ik u per email contact met ons op te nemen.


Naam
Voorletters
Titel (dhr/mw)
Kantoor
Postadres
Postcode & Plaats
Telefoonnr
Emailadres
Opmerkingen
 

 

 

Vr 21 April 13:00

Intervisie Psychiatrische Patienten Piket te Leeuwarden 4 PO € 100,00  Inschrijven

 

Datum 21 april 2023, 13.00-17.15 uur
Punten 4 punten PO juridisch
Gespreksleider Mr. K.J. Meijer
Kosten € 100,00 inclusief cursusmateriaal, lunch in de foyer
Locatie WestCord WTC Leeuwarden

 

Intervisie Psychiatrische Patienten Piket te Leeuwarden 


Eigen inbreng:

Tijdens de bijeenkomst wordt van iedere deelnemer eigen inbreng verwacht in de vorm van een casus met dilemma. Wij verzoeken u vriendelijk deze casus 1 week voor aanvang van de intervisiebijeenkomst per e-mail bij ons in te dienen.

 

Inschrijven

U kunt zich hieronder inschrijven voor de intervisiebijeenkomst op 21 april 2023. De officiële bevestiging ontvangt u binnen 5 werkdagen. Onvangt u de officiële bevestiging niet binnen 5 werkdagen dan verzoek ik u per email contact met ons op te nemen.


Naam
Voorletters
Titel (dhr/mw)
Kantoor
Postadres
Postcode & Plaats
Telefoonnr
Emailadres
Opmerkingen
 

 

 

Vr 5 Mei 9:30

Actualiteiten Asiel en Vreemdelingenrecht 6 PO € 395,00  Inschrijven

 

Datum 5 mei 2023, 9.30-17.00 uur
Punten 6 punten PO juridisch
Gespreksleider Mr. Marq Wijngaarden en mr. Eva Bezem
Kosten € 395,00 inclusief cursusmateriaal, lunch in het restaurant
Locatie Best Western Hotel Plaza, Laan Corpus den Hoorn 300, 9728 JT Groningen

 

Cursusinhoud 

 

Het asiel en vreemdelingenrecht is continue in beweging, misschien wel meer dan andere rechtsgebieden. Niet alleen verandert de feitelijke situatie in de wereld onder invloed van politiek op Nederlands, EU en internationaal niveau, maar ook vanwege de complexe regelgeving op deze niveaus en de bijbehorende jurisprudentie. In deze praktijkcursus wordt u in een dag bijgespijkerd over de belangrijkste veranderingen op de meest voorkomende gebieden van het asielrecht en het reguliere vreemdelingenrecht. Denkt u dan aan: Dublinprocedures, veilige landen, geloofwaardigheidsbeoordeling, openbare orde, gezinshereniging en EU-toetsing. Als de actualiteit er om vraagt, dan kan er afgeweken worden van de onderwerpen. In ieder geval is het doel van de cursus om alle recente ontwikkelingen inhoudelijk te bespreken, voor zover deze in praktische zin relevant zijn voor de Nederlandse immigratieprocedures. Het doel van de cursus is om de deelnemers hun verworden kennis in de praktijk te kunnen laten toepassen.


Docenten


Mr. Marq Wijngaarden

Advocaat sinds 1989, is gespecialiseerd in strafrecht en vreemdelingen- en asielrecht en doet daarnaast bestuursrecht. Veel van zijn zaken hebben een grensoverschrijdend karakter; niet alleen in immigratiezaken, maar ook in straf- en bestuursrechtzaken. Daarnaast is hij lid van de specialistenverenigingen van straf- en vreemdelingenrechtadvocaten en geeft hij regelmatig cursussen aan advocaten, rechters en studenten.

Expertise:

Strafrecht

Migratie

Openbare orde

Nevenfuncties

Lid adviescommissie Asiel van Vluchtelingenwerk Nederland, docent bij OSR en SSR

In de media

NOS: Advocaat Dolmatov: "Nog erger dan ik dacht," interview (12 april 2013)

Pauw en Witteman: interview over bootvluchtelingen (30 maart 2012)

Advocatenblad: "Liever procestijger dan roeptoeter," interview (februari 2013)

 

Mr. Eva Bezem

Advocaat sinds 2012 is gespecialiseerd in het migratierecht met zowel zakelijke als particuliere cliënten. Zij is expert op het gebied van gezinshereniging. Daarnaast specialiseert zij zich in arbeidsmigratie, met name startups en kunstenaars. Verder staat zij cliënten bij in kwesties rondom het nationaliteitsrecht, asielrecht en DUO-procedures omtrent inburgering. Zij heeft jarenlange ervaring in de advocatuur en daarbij altijd volledig de focus op het migratierecht gehad. Voordat zij advocaat werd, heeft zij o.a. bij het College voor de Rechten van de Mens gewerkt en lesgegeven in het internationaal en Europees recht aan Tilburg University. Zij is geboren in Belgie en spreekt Nederlands, Engels en Frans.

Expertise:

Mensenrechten

Migratie

Europees recht

 

Inschrijven

U kunt zich hieronder inschrijven voor de cursus op 5 mei 2023. De officiële bevestiging ontvangt u binnen 5 werkdagen. Onvangt u de officiële bevestiging niet binnen 5 werkdagen dan verzoek ik u per email contact met ons op te nemen.


Naam
Voorletters
Titel (dhr/mw)
Kantoor
Postadres
Postcode & Plaats
Telefoonnr
Emailadres
Opmerkingen
 

 

 

Vr 9 Juni 13:30

Wvggz en Wzd 3 PO € 185,00  Inschrijven

 

Datum 9 juni 2023, 13.30-17.00 uur
Punten 3 punten PO juridisch
Gespreksleider Mr. dr. R.B.M. Keurentjes
Kosten € 185,00 inclusief cursusmateriaal, zonder lunch
Locatie Best Western Hotel Plaza, Laan Corpus den Hoorn 300, 9728 JT Groningen

 

Cursusinhoud 

 

Meer informatie over de inhoud van de cursus verschijnt binnenkort.


Docent


Mr. dr. R.B.M. (Rob) Keurentjes heeft als rechter ruime ervaring opgebouwd met de voorgangers van de wet verplichte ggz, de krankzinnigenwet van 1884, de Wet Bopz van 1999 en inmiddels ook met de verplichte zorgwetten. Hij is rechter sinds 1985, was president rechtbank Groningen van 2007-2012 en Senior rechter A privaatrecht/strafrecht bij de rechtbank Noord-Holland (specialisme strafrecht en psychiatrie).


Daarnaast was hij lid van de begeleidingcommissie van de eerste en de tweede evaluatie van de wet BOPZ en voorzitter van de derde evaluatiecommissie Wet Bopz. Momenteel is hij actief als rechter plaatsvervanger bij de rechtbank Gelderland.


Hij geldt als autoriteit op het gebied van bovenstaande wetten, heeft meerder boeken over de Wet Bopz en over de Wet verplichte ggz geschreven en is hoofdredacteur van het blad jurisprudentie gedwongen zorg. Hij geeft cursussen aan met name rechters, officieren van justitie, psychiaters, geneesheren-directeuren en advocaten.

 

Inschrijven

U kunt zich hieronder inschrijven voor de cursus op 9 juni 2023. De officiële bevestiging ontvangt u binnen 5 werkdagen. Onvangt u de officiële bevestiging niet binnen 5 werkdagen dan verzoek ik u per email contact met ons op te nemen.


Naam
Voorletters
Titel (dhr/mw)
Kantoor
Postadres
Postcode & Plaats
Telefoonnr
Emailadres
Opmerkingen
 

 

 

 

 

Stichting Psychiatrisch Patiënten

Nederlandse Orde van Advocaten
Stichting Psychiatrisch Patiënten Piket