Cursusagenda

 

Cursus/Datum Punten (PO) Kosten   

Vr 31 Maart 13:00

Intervisie werkgroep Psychiatrische Patienten Piket Assen VOL 4 PO € 100,00  Vol

Meer...

Vr 14 April 13:00

Intervisie Psychiatrische Patienten Piket Groningen VOL 4 PO € 100,00  Vol

 

Datum 14 april 2023, 13.00-17.00 uur
Punten 4 punten PO juridisch
Gespreksleider Mr. K.J. Meijer
Kosten € 100,00
Locatie Best Western Hotel Plaza, Laan Corpus den Hoorn 300, 9728 JT Groningen

 

Eigen inbreng

Tijdens de bijeenkomst wordt van iedere deelnemer eigen inbreng verwacht in de vorm van een casus met dilemma over een zaak die recent in uw praktijk heeft gespeeld. Wij verzoeken u vriendelijke deze casus 1 week voor aanvang van de bijeenkomst per e-mail bij ons in te dienen. 

  

Volgeboekt

U kunt zich niet meer inschrijven voor de intervisiebijeenkomst op 14 april 2023


Naam
Voorletters
Titel (dhr/mw)
Kantoor
Postadres
Postcode & Plaats
Telefoonnr
Emailadres
Opmerkingen
 

 

 

Vr 21 April 13:00

Intervisie werkgroep Psychiatrische Patienten Piket Leeuwarden VOL 4 PO € 100,00  Vol

Meer...

Di 9 Mei 9:30

Actualiteiten Alimentatierecht en -rekenen 6 PO € 395,00  Inschrijven

 

Datum 9 mei 2023, 9.30-17.00 uur
Punten 6 punten PO juridisch
Docent Mr. A.R. Van Wieren
Kosten € 395,00 inclusief cursusmateriaal, lunch in het restaurant
Locatie Best Western Hotel Plaza, Laan Corpus den Hoorn 300, 9728 JT Groningen

 

Cursusinhoud 

 

Na het volgen van deze cursus actualiteiten alimentatierecht- en rekenen bent u weer helemaal bijgepraat. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en interactie.


De volgende onderwerpen komen aan bod:


 • De nieuwe richtlijnen kinder- en partneralimentatie: waar moet je op letten, hoe werkt het en wat doet de (eerste) uitspraak.
 • Kinderalimentatie wordt nog te vaak niet op juiste wijze opgenomen in het ouderschapsplan: hoe kan het beter?
 • Kinderrekening: wel of niet doen, en zo ja: hoe doe je dat dan op de juiste wijze?
 • Zorgkorting: wat moet daar allemaal van betaald worden?
 • Kindgebonden budget (en alleenstaande ouderkop): het is nog steeds lastig. Hoe daar - conform de lijn van de Hoge Raad - mee om te gaan bij kinder- en partneralimentatie?
 • Jong-meerderjarig en dan?
 • Welke mogelijkheden zijn er om eenmaal vastgelegde of overeengekomen alimentatie te wijzigen?
 • Eigen woning problematiek: de valkuilen en waar op te letten.
 • Lotsverbondenheid: kan deze nu wel of niet verbleken, ofwel wat zijn de gevolgen van recente jurisprudentie hierover.
 • Terug naar de 60% vuistregel (hofformule)?
 • Extra lasten of de aanvaardbaarheidstoets: wat is het verschil en hoe verwerk je dit in de berekening? Alleen bij kinderalimentatie of ook bij partneralimentatie?
 • Box 3: hoe neem je dat mee in een berekening (en hoe ook niet).
 • De auto van de zaak blijft lastig: hoe zit het nu eigenlijk?
 • Waarom een jusvergelijking maken?
 • Het verschil tussen een niet-wijzigingsbeding kinder- en partneralimentatie.
 • De wijzigingen in de fiscaliteit en de gevolgen voor alimentatie.
 • Kosten kinderopvang en andere lasten; zijn dit extra lasten? zijn ze behoefteverhogend? Hoe werkt het?

 

De docent


Agnes van Wieren is afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkt al jarenlang als advocaat met specialisatie familierecht. Sinds 1984 is zij werkzaam bij Banning Advocaten in 's Hertogenbosch/Amsterdam. Zij adviseert en procedeert, maar doet ook met regelmaat mediation en alles wat daartussen zit. Veel van haar cliënten zijn ondernemer (of de partner ervan), maar ook de niet ondernemer staat ze bij. Ook wordt zij regelmatig gevraagd door cliënten, collega-advocaten of financieel adviseurs om een second opinion te geven. Daarnaast geeft Agnes adviezen, al dan niet bindend, in lastige en complexe zaken. Niet alleen de juridische aspecten, maar ook het totaal van emotionele en psychologische aspecten (de mens erachter) zijn belangrijk voor haar.

Zij geeft als praktijkdocente al jarenlang cursussen op het gebied van personen- en familierecht en in het bijzonder op het gebied van alimentatie. Tevens heeft zij jarenlange ervaring aan 'de andere kant van de tafel,' eerst als rechter-plaatsvervanger en thans als raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Amsterdam.

 

Inschrijven

U kunt zich hieronder inschrijven voor de cursus op 9 mei 2023. De officiële bevestiging ontvangt u binnen 5 werkdagen. Onvangt u de officiële bevestiging niet binnen 5 werkdagen dan verzoek ik u per email contact met ons op te nemen.


Naam
Voorletters
Titel (dhr/mw)
Kantoor
Postadres
Postcode & Plaats
Telefoonnr
Emailadres
Opmerkingen
 

 

 

Vr 12 Mei 13:00

Intervisie Psychiatrische Patienten Piket Groningen 4 PO € 100,00  Inschrijven

 

Datum 12 mei 2023, 13.00-17.00 uur
Punten 4 punten PO juridisch
Gespreksleider Mr. K.J. Meijer
Kosten € 100,00 inclusief cursusmateriaal, zonder lunch
Locatie Best Western Hotel Plaza, Laan Corpus den Hoorn 300, 9728 JT Groningen

 

Eigen inbreng 

 

Tijdens de bijeenkomst wordt van iedere deelnemer eigen inbreng verwacht in de vorm van een0 casus met dilemma over een zaak die recent in uw praktijk heeft gespeeld. Wij verzoeken u vriendelijk deze casus 1 week voor aanvang van de bijeenkomst per e-mail bij ons in te dienen.

 

Inschrijven

U kunt zich hieronder inschrijven voor de bijeenkomst op 12 mei 2023. De officiële bevestiging ontvangt u binnen 5 werkdagen. Onvangt u de officiële bevestiging niet binnen 5 werkdagen dan verzoek ik u per email contact met ons op te nemen.


Naam
Voorletters
Titel (dhr/mw)
Kantoor
Postadres
Postcode & Plaats
Telefoonnr
Emailadres
Opmerkingen
 

 

 

Vr 2 Juni 9:30

Actualiteiten Asiel en Vreemdelingenrecht 6 PO € 395,00  Inschrijven

 

Datum 2 juni 2023, 9.30-17.00 uur
Punten 6 punten PO juridisch
Gespreksleider Mr. Marq Wijngaarden en mr. Eva Bezem
Kosten € 395,00 inclusief cursusmateriaal, lunch in het restaurant
Locatie Best Western Hotel Plaza, Laan Corpus den Hoorn 300, 9728 JT Groningen

 

Cursusinhoud 

 

Het asiel en vreemdelingenrecht is continue in beweging, misschien wel meer dan andere rechtsgebieden. Niet alleen verandert de feitelijke situatie in de wereld onder invloed van politiek op Nederlands, EU en internationaal niveau, maar ook vanwege de complexe regelgeving op deze niveaus en de bijbehorende jurisprudentie. In deze praktijkcursus wordt u in een dag bijgespijkerd over de belangrijkste veranderingen op de meest voorkomende gebieden van het asielrecht en het reguliere vreemdelingenrecht. Denkt u dan aan: Dublinprocedures, veilige landen, geloofwaardigheidsbeoordeling, openbare orde, gezinshereniging en EU-toetsing. Als de actualiteit er om vraagt, dan kan er afgeweken worden van de onderwerpen. In ieder geval is het doel van de cursus om alle recente ontwikkelingen inhoudelijk te bespreken, voor zover deze in praktische zin relevant zijn voor de Nederlandse immigratieprocedures. Het doel van de cursus is om de deelnemers hun verworden kennis in de praktijk te kunnen laten toepassen.


Docenten


Mr. Marq Wijngaarden

Advocaat sinds 1989, is gespecialiseerd in strafrecht en vreemdelingen- en asielrecht en doet daarnaast bestuursrecht. Veel van zijn zaken hebben een grensoverschrijdend karakter; niet alleen in immigratiezaken, maar ook in straf- en bestuursrechtzaken. Daarnaast is hij lid van de specialistenverenigingen van straf- en vreemdelingenrechtadvocaten en geeft hij regelmatig cursussen aan advocaten, rechters en studenten.

Expertise:

Strafrecht

Migratie

Openbare orde

Nevenfuncties

Lid adviescommissie Asiel van Vluchtelingenwerk Nederland, docent bij OSR en SSR

In de media

NOS: Advocaat Dolmatov: "Nog erger dan ik dacht," interview (12 april 2013)

Pauw en Witteman: interview over bootvluchtelingen (30 maart 2012)

Advocatenblad: "Liever procestijger dan roeptoeter," interview (februari 2013)

 

Mr. Eva Bezem

Advocaat sinds 2012 is gespecialiseerd in het migratierecht met zowel zakelijke als particuliere cliënten. Zij is expert op het gebied van gezinshereniging. Daarnaast specialiseert zij zich in arbeidsmigratie, met name startups en kunstenaars. Verder staat zij cliënten bij in kwesties rondom het nationaliteitsrecht, asielrecht en DUO-procedures omtrent inburgering. Zij heeft jarenlange ervaring in de advocatuur en daarbij altijd volledig de focus op het migratierecht gehad. Voordat zij advocaat werd, heeft zij o.a. bij het College voor de Rechten van de Mens gewerkt en lesgegeven in het internationaal en Europees recht aan Tilburg University. Zij is geboren in Belgie en spreekt Nederlands, Engels en Frans.

Expertise:

Mensenrechten

Migratie

Europees recht

 

Inschrijven

U kunt zich hieronder inschrijven voor de cursus op 2 juni 2023. De officiële bevestiging ontvangt u binnen 5 werkdagen. Onvangt u de officiële bevestiging niet binnen 5 werkdagen dan verzoek ik u per email contact met ons op te nemen.


Naam
Voorletters
Titel (dhr/mw)
Kantoor
Postadres
Postcode & Plaats
Telefoonnr
Emailadres
Opmerkingen
 

 

 

Vr 9 Juni 13:30

Wvggz en Wzd 3 PO € 185,00  Inschrijven

 

Datum 9 juni 2023, 13.30-17.00 uur
Punten 3 punten PO juridisch
Gespreksleider Mr. dr. R.B.M. Keurentjes
Kosten € 185,00 inclusief cursusmateriaal, zonder lunch
Locatie Best Western Hotel Plaza, Laan Corpus den Hoorn 300, 9728 JT Groningen

 

Cursusinhoud 

 

De cursus verplichte zorgwetten informeert u over de Wvggz, de wet zorg en dwang en de wet forensische zorg. Na afloop van deze drie uur durende cursus bent u weer op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de jurisprudentie en andere wetenswaardigheden rondom deze wetgeving.


Docent


Mr. dr. R.B.M. (Rob) Keurentjes heeft als rechter ruime ervaring opgebouwd met de voorgangers van de wet verplichte ggz, de krankzinnigenwet van 1884, de Wet Bopz van 1999 en inmiddels ook met de verplichte zorgwetten. Hij is rechter sinds 1985, was president rechtbank Groningen van 2007-2012 en Senior rechter A privaatrecht/strafrecht bij de rechtbank Noord-Holland (specialisme strafrecht en psychiatrie).


Daarnaast was hij lid van de begeleidingcommissie van de eerste en de tweede evaluatie van de wet BOPZ en voorzitter van de derde evaluatiecommissie Wet Bopz. Momenteel is hij actief als rechter plaatsvervanger bij de rechtbank Gelderland.


Hij geldt als autoriteit op het gebied van bovenstaande wetten, heeft meerder boeken over de Wet Bopz en over de Wet verplichte ggz geschreven en is hoofdredacteur van het blad jurisprudentie gedwongen zorg. Hij geeft cursussen aan met name rechters, officieren van justitie, psychiaters, geneesheren-directeuren en advocaten.

 

Inschrijven

U kunt zich hieronder inschrijven voor de cursus op 9 juni 2023. De officiële bevestiging ontvangt u binnen 5 werkdagen. Onvangt u de officiële bevestiging niet binnen 5 werkdagen dan verzoek ik u per email contact met ons op te nemen.


Naam
Voorletters
Titel (dhr/mw)
Kantoor
Postadres
Postcode & Plaats
Telefoonnr
Emailadres
Opmerkingen
 

 

 

 

 

Stichting Psychiatrisch Patiënten

Nederlandse Orde van Advocaten
Stichting Psychiatrisch Patiënten Piket