Organisatie

 

PPP-opleidingen is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling.

 

De stichting is voortgekomen uit de werkgroep Psychiatrische Patiënten Piket (PPP). De werkgroep bestond in de jaren 80 van de vorige eeuw uit advocaten in het Arrondissement Groningen die zich bezig hielden met de verdediging van patiënten die gedwongen werden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Aanvankelijk volgens de regels in de Krankzinnigenwet en sedert 1994 volgens de BOPZ (de wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen).

 

Rond de eeuwwisseling werd de Stichting Psychiatrische Patiënten Piket opgericht. De stichting organiseerde door de Nederlandse Orde van Advocaten goedgekeurde cursussen voor advocaten die BOPZ-zaken behandelden. Deze beperkte onderwijsbevoegdheid werd in 2009 door de Orde van Advocaten omgezet in een algemene onderwijsbevoegdheid voor advocaten.

 

Sedertdien organiseert de stichting in Groningen, onder de naam PPP-opleidingen, cursussen op meerdere rechtsgebieden voor advocaten in Noord-Nederland, waarbij het accent van het cursuspakket ligt op het terrein van de Wvggz (Wet voor verplichte geestelijke gezondheidszorg), Wzd (Wet zorg en dwang), Vreemdelingen- en Asielrecht, en Personen- en Familierecht. 

 

 

Bestuur

 

Mr. M.M. Rietveldt Voorzitter
Mr. K.J. Meijer  Penningmeester
Mr. J.M.J. Lubbers 
Secretaris
Mw. J.H. Gorter Administratie en coördinatie

 

 

 

Stichting Psychiatrisch Patiënten

Nederlandse Orde van Advocaten
Stichting Psychiatrisch Patiënten Piket