Cursusvoorwaarden

 

Inschrijven

  • Inschrijven kan online via onze website www.pppo.org
  • De bevestiging van uw inschrijving ontvangt u per e-mail (binnen 3 werkdagen na onvangst van uw aanmelding)
  • De nota van de cursus ontvangt u vooraf per e-mail (1-2 weken voor de cursusdatum).
  • Alle inschrijvingen vinden plaats in volgorde van binnenkomst.

 

Annuleren

Kostenloos annuleren kan alleen schriftelijk (per e-mail) tot 10 dagen voor aanvang van de cursus. Bij ontvangst van de annulering binnen 10 dagen voor aanvang van de cursus wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht, ook bij niet verschijnen zonder afmelding. Een kantoorgenoot in uw plaats laten gaan is dan nog wel mogelijk.

 

Doorgaan/annuleren cursussen

Cursussen gaan door bij voldoende inschrijvingen. Wordt het minimum aantal deelnemers niet bereikt, dan heeft PPP-opleidingen het recht de cursus te annuleren. Bij annulering door PPP-opleidingen wordt het betaalde cursusgeld teruggestort. Cursisten worden hierover uiterlijk  1 week voor de geplande aanvang van de cursus geïnformeerd. Bij overschrijding van het maximaal aantal deelnemers wordt getracht een extra cursus te organiseren. Hiervoor is een ander tijdstip en/of andere datum onvermijdelijk.

 

Evaluatie

Na afloop van de cursus  is het mogelijk een evaluatieformulier in te vullen waarin ook ruimte is om  opmerkingen, waardering, commentaar of kritiek te vermelden.

 

Betaling                 

De faktuur voor de cursus ontvangt u per e-mail (1-2 weken voor de cursusdatum). Het faktuurbedrag dient u voor de cursusdatum over te maken op bankrekeningnummer NL05 INGB 066.26.51.162 van PPP-opleidingen te Groningen onder vermelding van het faktuurnummer, de naam van de cursus en uw eigen naam. PPP-opleidingen is vrijgesteld van BTW.

 

Bij niet verschijnen zonder schriftelijke (per e-mail) afmelding dient u het volledig faktuurbedrag te voldoen, ook bij annulering binnen 10 dagen voor aanvang van de cursus. 


Bewijs van deelname

Advocaten krijgen binnen 3 weken na afloop van de cursus, na ontvangst van de betaling, een certificaat toegestuurd indien uit de presentielijsten is gebleken dat zij daadwerkelijk aan de volledige cursus hebben deelgenomen.

 

Klachtenregeling

Eventuele klachten kunt u binnen 14 dagen na afloop van de cursus schriftelijk (bij voorkeur per e-mail) indienen  bij PPP-opleidingen, t.a.v. mw. J.H. Gorter, pppopleidingen@gmail.com,  Hoofdstraat 155, 9601 ED Hoogezand. Na deze termijn vervalt het recht op reclame;

In uw brief dient u onder vermelding van uw naam, adres en datum van de cursus, duidelijk de reden en het doel van uw klacht te omschrijven. Na het indienen van uw klacht ontvangt u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk (binnen 4 weken na ontvangst) afgehandeld.

 

 

 

Stichting Psychiatrisch Patiënten

Nederlandse Orde van Advocaten
Stichting Psychiatrisch Patiënten Piket